22 Februari 2009

Pengesahan Pemohonan Masuk Peperiksaan Akhir

PERMOHONAN MASUK PEPERIKSAAN DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER II SESI AKADEMIK 2008-2009

Peperiksaan akhir Semester II Sesi Akademik 2008-2009 akan dijalankan pada 20 April hingga 10 Mei 2009.

Urusan pengesahan permohonan masuk peperiksaan perlu dibuat melalui http://www.ukm.my/smpweb mulai 23 Februari hingga 1 Mac 2009.

Jadual Waktu Peperiksaan muktamad akan dipaparkan dalam Kad Masuk dan Jadual Peperiksaan (KMJP) yang akan diedarkan di Pejabat Fakulti masing-masing mulai 24 Mac 2009.

Maklumat lanjut: http://www.ukm.my/e-pelajar/pdf/feb09/bul_02022009-01.pdf